rozmiar czcionki A A A
czytano 6432 razy

Przypisy

[1] Załącznik do Zarządzenia Nr 19/92 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.10.1992 r. w sprawie psów służbowych Policji – nie publikowane – uchylone z dniem 28.05.1999 r.
[2] Antoniszczak T.: Rozpoznawanie osób podejrzanych przy użyciu psów tropiących, „Służba MO” 1/28, 1962, s. 112-118., także: Kuczys J., Milewski R.: Wykorzystanie psa służbowego w oględzinach śledczych, “Problemy Kryminalistyki XE "Problemy Kryminalistyki" ” 1973, nr 103-104, s. 341-346; także: Głogowski J., Kuczys J.: Użycie psów tropiących do identyfikacji śladów zapachowych człowieka, “Problemy Kryminalistyki” 1975, nr 113, s. 61-67.
[3] Antoniszczak T.: Rozpoznawanie osób... - op. cit.
[4] Szikanow: W. I.: Istota eksperymentu odorologicznego i jego miejsce w systemie metod kryminalistycznych, Problemy walki z przestępczością, Irkuck 1970, s. 147.
[5] Antoniszczak T.: Rozpoznawanie... - op. cit.
[6] Program szkolenia przewodników i tresury psów tropiących MO – Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 1969 r., s. 72.
[7] Zarządzenie Nr 95/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie psów służbowych milicji obywatelskiej – Instrukcja w sprawie użycia i utrzymania psów służbowych MO – nie publikowane.
[8] Kuczys J., Milewski R.: Wykorzystanie psa służbowego w oględzinach śledczych, “Problemy Kryminalistyki 1973, nr 103-104, s. 341-346; także: Głogowski J., Kuczys J.: Użycie psów tropiących do identyfikacji śladów zapachowych człowieka, “Problemy Kryminalistyki” 1975, nr 113, s. 61-67.
[9] Decyzja nr 9/96 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego z dnia 11 czerwca 1996 r. zmieniająca Decyzję nr 4/94 w sprawie trybu i zasad nadawania i pozbawiania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w CLK KGP i laboratoriach kryminalistycznych k.w.p., „Biuletyn Informacyjny” CLK KGP nr 101, Warszawa 1996, s. 5.
[10] Głogowski J., Walicki J.: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1992 roku, CLK KGP - materiał nie publikowany.
[11] Głogowski J., Walicki J.: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1993 roku, „Biuletyn Informacyjny”, 1994, nr 94, s. 5-11.
[12] Głogowski J., Walicki J.: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1994 roku, „Biuletyn Informacyjny”, 1995, nr 99, s. 21-25, także: Głogowski J., Walicki J.: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1995 roku – CLK KGP - materiał nie publikowany, także: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1995 roku - CLK KGP - 28.02.1997 - materiał nie publikowany.
[13] Decyzja nr 9/96 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego z dnia 11 czerwca 1996 r., zmieniająca Decyzję nr 4/94 w sprawie trybu i zasad nadawania i pozbawiania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w CLK KGP i laboratoriach kryminalistycznych k.w.p., „Biuletyn Informacyjny” CLK KGP nr 101, Warszawa 1996, s. 5.
[14] Bednarek T., Kondrakiewicz P.: Analiza zagadnień dotyczących używania i utrzymania psów służbowych Policji w 1997 r., „Biuletyn Informacyjny”, 1998, nr 108, s. 15-21, także: Bednarek T., Kondrakiewicz P.: Analiza używania i utrzymania policyjnych psów służbowych w 1998r., „Biuletyn Informacyjny”, 1999, nr 110, s. 34, także: Bednarek T., Kondrakiewicz P.: Analiza zagadnień dotyczących wykorzystania psów specjalnych w jednostkach organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Policji w 1999r., „Biuletyn Informacyjny”, 2000, nr 112, s. 21, także: Bednarek T., Kondrakiewicz P.: Analiza zagadnień dotyczących wykorzystania psów specjalnych w jednostkach organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Policji w 2000 r., Biuletyn Informacyjny nr 114, Wyd. CLK KGP, 2001, s. 26.
[15] Bednarek T., Sutowski G.: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 05 listopada 1999 r. V KKN 440/99, Palestra 5-6/2000 s. 246-260.
[16] Bednarek T., Królikowska I..: Analiza zagadnień dotyczących wykorzystania psów specjalnych w jednostkach organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Policji w 2001 r., „Biuletyn Informacyjny” – „Biuletyn Informacyjny”, 2002, nr 116, s. 5.
[17] Metodyka Badań Osmologicznych – wprowadzona decyzją dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP nr 36/2003 z dnia 29 maja 2003 r.
[18] Kondrakiewicz P.: Rozwój osmologii w Polsce, referat wygłoszony na konferencji „Standaryzacja metod badawczych w zakresie identyfikacji śladów zapachowych w celu poprawy współpracy organów ścigania w Unii Europejskiej”, Bydgoszcz 27-29 września 2006.
[19] Wójcikiewicz J.: Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 237, także: Wójcikiewicz J.: Metaopinie – wyraz siły czy słabości wymiaru sprawiedliwości w Biegły w sądzie Konferencja w 40. rocznicę śmierci Profesora Jana Sehna, Kraków 2005, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych , Kraków 2006 s. 103-106.

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

historia

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login