rozmiar czcionki A A A
czytano 11691 razy

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO
 1.
Ślady osmologiczne powinien zabezpieczać technik kryminalistyki. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach czynności te może wykonywać inny, przeszkolony w zakresie osmologii policjant.

2. Ślady osmologiczne zabezpiecza się w trakcie oględzin:
 1) na miejscu zdarzenia;
 2) w jednostce organizacyjnej Policji - w wypadku braku możliwości dokonania zabezpieczenia na miejscu zdarzenia;
 3) w pracowni osmologicznej - w wypadku konieczności zastosowania metod laboratoryjnych.

3. Ze względu na specyfikę śladów osmologicznych, należy zabezpieczać je na miejscu zdarzenia w pierwszej kolejności.

4. Ślady osmologiczne należy zabezpieczać z wytypowanych miejsc, przedmiotów i śladów, nie ograniczając ich przydatności do innych badań kryminalistycznych.

5. Wyjątkowo zabezpiecza się ślady osmologiczne:
 1) z miejsc lub przedmiotów, z którymi miał kontakt inny pies;
 2) ze środków spożywczych;
 3) z miejsc lub przedmiotów zanieczyszczonych substancjami o nieznanych właściwościach;
 4) z wilgotnych podłoży.

6. Przypadki wymienione w ust. 5, należy opisać w metryczce śladu

 7.
Do zabezpieczania śladów osmologicznych należy używać:
 1) fabrycznie nowych pochłaniaczy zalecanych do stosowania przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji;
 2) fabrycznie nowej folii aluminiowej;
 3) fabrycznie nowych słoików szklanych ze szczelnymi nakrętkami - typu „Twist”;
 4) fabrycznie nowych torebek foliowych o różnych rozmiarach – wyłącznie do krótkotrwałego zabezpieczenia śladu;
 5) rękawiczek jednorazowego użytku;
 6) metalowych pęset lub szczypiec długości ok. 30 cm.

8. Zabezpieczania śladu osmologicznego dokonuje się poprzez kontakt pochłaniaczy z przedmiotem lub miejscem, w czasie nie krótszym niż 30 minut. Wydłużenie czasu zabezpieczania zależy przede wszystkim od:
 1) przypuszczalnego czasu kontaktu osoby z powierzchnią podłoża;
 2) czasu opóźnienia;
 3) rodzaju podłoża;
 4) warunków środowiskowych w miejscu pozostawienia śladu.

9. Przedmiot lub miejsce, z którego zabezpiecza się ślad osmologiczny nakrywa się pochłaniaczami, a następnie folią aluminiową .

10. Po upływie czasu określonego w ust. 8, zdejmuje się folię aluminiową, pochłaniacze przenosi do słoika, który następnie szczelnie się zamyka.

11. Ślad osmologiczny z odzieży zabezpiecza się z tej części, która miała bezpośredni kontakt z ciałem. Z małych części odzieży i przedmiotów zabezpiecza się poprzez zamknięcie ich w słoiku razem z pochłaniaczami.

12. Ślad osmologiczny zabezpieczony z wilgotnego podłoża, należy niezwłocznie zamrozić.

13. Ślady krwawe przeznaczone do badań osmologicznych zabezpiecza się jako:
 1) wysuszone zeskrobiny umieszczone w słoiku;
 2) małe przedmioty z wysuszonymi śladami krwawymi umieszczone w słoikach;
 3) wilgotne ślady krwawe - niemożliwe do zabezpieczenia sposobami opisanymi powyżej, zabezpiecza się bezpośrednio na pochłaniacze, które po wysuszeniu umieszcza się w słoikach;
 4) w przypadku braku możliwości uzyskania zeskrobin - wysuszony ślad krwawy, po zwilżeniu wodą destylowaną przenosi się na pochłaniacze i dalej postępuje się jak w pkt. 3.

14. Przy technicznym i procesowym zabezpieczaniu śladów osmologicznych obowiązują takie same procedury, jak przy zabezpieczaniu innych śladów kryminalistycznych.

 15.
Techniczne zabezpieczenie śladów osmologicznych wykonuje się stosując metody opisane w ust. 8. Zabezpieczenia słoików powinny być tak wykonane, by otwarcie było niemożliwe bez ich zniszczenia.

16. Procesowe zabezpieczenie obejmuje opis w protokole oględzin (miejsca, przedmiotu) i sposób technicznego zabezpieczenia śladu, a zwłaszcza:
 1) oznaczenie śladu kolejnym numerem;
 2) wykonanie fotografii podłoża z którego zabezpiecza się ślad osmologiczny;
 3) wypełnienie metryczki i przymocowanie jej do słoika w sposób trwały.

17. Wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, ślady osmologiczne zabezpiecza się metodami laboratoryjnymi, opisując te czynności w opinii.

18. Metody laboratoryjne wykorzystywane są wyłącznie przez ekspertów osmologii i służą do:
 1) zabezpieczania śladów osmologicznych przy pomocy urządzeń oraz technik, których nie można zastosować podczas oględzin na miejscu zdarzenia;
 2) powielania śladów osmologicznych.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login