Strona główna » opracowania » historia » Przypisy

[1] Załącznik do Zarządzenia Nr 19/92 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.10.1992 r. w sprawie psów służbowych Policji – nie publikowane – uchylone z dniem 28.05.1999 r.
[2] Antoniszczak T.: Rozpoznawanie osób podejrzanych przy użyciu psów tropiących, „Służba MO” 1/28, 1962, s. 112-118., także: Kuczys J., Milewski R.: Wykorzystanie psa służbowego w oględzinach śledczych, “Problemy Kryminalistyki XE "Problemy Kryminalistyki" ” 1973, nr 103-104, s. 341-346; także: Głogowski J., Kuczys J.: Użycie psów tropiących do identyfikacji śladów zapachowych człowieka, “Problemy Kryminalistyki” 1975, nr 113, s. 61-67.
[3] Antoniszczak T.: Rozpoznawanie osób... - op. cit.
[4] Szikanow: W. I.: Istota eksperymentu odorologicznego i jego miejsce w systemie metod kryminalistycznych, Problemy walki z przestępczością, Irkuck 1970, s. 147.
[5] Antoniszczak T.: Rozpoznawanie... - op. cit.
[6] Program szkolenia przewodników i tresury psów tropiących MO – Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 1969 r., s. 72.
[7] Zarządzenie Nr 95/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie psów służbowych milicji obywatelskiej – Instrukcja w sprawie użycia i utrzymania psów służbowych MO – nie publikowane.
[8] Kuczys J., Milewski R.: Wykorzystanie psa służbowego w oględzinach śledczych, “Problemy Kryminalistyki 1973, nr 103-104, s. 341-346; także: Głogowski J., Kuczys J.: Użycie psów tropiących do identyfikacji śladów zapachowych człowieka, “Problemy Kryminalistyki” 1975, nr 113, s. 61-67.
[9] Decyzja nr 9/96 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego z dnia 11 czerwca 1996 r. zmieniająca Decyzję nr 4/94 w sprawie trybu i zasad nadawania i pozbawiania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w CLK KGP i laboratoriach kryminalistycznych k.w.p., „Biuletyn Informacyjny” CLK KGP nr 101, Warszawa 1996, s. 5.
[10] Głogowski J., Walicki J.: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1992 roku, CLK KGP - materiał nie publikowany.
[11] Głogowski J., Walicki J.: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1993 roku, „Biuletyn Informacyjny”, 1994, nr 94, s. 5-11.
[12] Głogowski J., Walicki J.: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1994 roku, „Biuletyn Informacyjny”, 1995, nr 99, s. 21-25, także: Głogowski J., Walicki J.: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1995 roku – CLK KGP - materiał nie publikowany, także: Informacja o używaniu i utrzymaniu psów służbowych Policji w 1995 roku - CLK KGP - 28.02.1997 - materiał nie publikowany.
[13] Decyzja nr 9/96 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego z dnia 11 czerwca 1996 r., zmieniająca Decyzję nr 4/94 w sprawie trybu i zasad nadawania i pozbawiania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w CLK KGP i laboratoriach kryminalistycznych k.w.p., „Biuletyn Informacyjny” CLK KGP nr 101, Warszawa 1996, s. 5.
[14] Bednarek T., Kondrakiewicz P.: Analiza zagadnień dotyczących używania i utrzymania psów służbowych Policji w 1997 r., „Biuletyn Informacyjny”, 1998, nr 108, s. 15-21, także: Bednarek T., Kondrakiewicz P.: Analiza używania i utrzymania policyjnych psów służbowych w 1998r., „Biuletyn Informacyjny”, 1999, nr 110, s. 34, także: Bednarek T., Kondrakiewicz P.: Analiza zagadnień dotyczących wykorzystania psów specjalnych w jednostkach organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Policji w 1999r., „Biuletyn Informacyjny”, 2000, nr 112, s. 21, także: Bednarek T., Kondrakiewicz P.: Analiza zagadnień dotyczących wykorzystania psów specjalnych w jednostkach organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Policji w 2000 r., Biuletyn Informacyjny nr 114, Wyd. CLK KGP, 2001, s. 26.
[15] Bednarek T., Sutowski G.: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 05 listopada 1999 r. V KKN 440/99, Palestra 5-6/2000 s. 246-260.
[16] Bednarek T., Królikowska I..: Analiza zagadnień dotyczących wykorzystania psów specjalnych w jednostkach organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Policji w 2001 r., „Biuletyn Informacyjny” – „Biuletyn Informacyjny”, 2002, nr 116, s. 5.
[17] Metodyka Badań Osmologicznych – wprowadzona decyzją dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP nr 36/2003 z dnia 29 maja 2003 r.
[18] Kondrakiewicz P.: Rozwój osmologii w Polsce, referat wygłoszony na konferencji „Standaryzacja metod badawczych w zakresie identyfikacji śladów zapachowych w celu poprawy współpracy organów ścigania w Unii Europejskiej”, Bydgoszcz 27-29 września 2006.
[19] Wójcikiewicz J.: Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 237, także: Wójcikiewicz J.: Metaopinie – wyraz siły czy słabości wymiaru sprawiedliwości w Biegły w sądzie Konferencja w 40. rocznicę śmierci Profesora Jana Sehna, Kraków 2005, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych , Kraków 2006 s. 103-106.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net