Strona główna » opracowania » metodyka » ZABEZPIECZANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO

ZABEZPIECZANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO
 1.
Ślady osmologiczne powinien zabezpieczać technik kryminalistyki. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach czynności te może wykonywać inny, przeszkolony w zakresie osmologii policjant.

2. Ślady osmologiczne zabezpiecza się w trakcie oględzin:
 1) na miejscu zdarzenia;
 2) w jednostce organizacyjnej Policji - w wypadku braku możliwości dokonania zabezpieczenia na miejscu zdarzenia;
 3) w pracowni osmologicznej - w wypadku konieczności zastosowania metod laboratoryjnych.

3. Ze względu na specyfikę śladów osmologicznych, należy zabezpieczać je na miejscu zdarzenia w pierwszej kolejności.

4. Ślady osmologiczne należy zabezpieczać z wytypowanych miejsc, przedmiotów i śladów, nie ograniczając ich przydatności do innych badań kryminalistycznych.

5. Wyjątkowo zabezpiecza się ślady osmologiczne:
 1) z miejsc lub przedmiotów, z którymi miał kontakt inny pies;
 2) ze środków spożywczych;
 3) z miejsc lub przedmiotów zanieczyszczonych substancjami o nieznanych właściwościach;
 4) z wilgotnych podłoży.

6. Przypadki wymienione w ust. 5, należy opisać w metryczce śladu

 7.
Do zabezpieczania śladów osmologicznych należy używać:
 1) fabrycznie nowych pochłaniaczy zalecanych do stosowania przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji;
 2) fabrycznie nowej folii aluminiowej;
 3) fabrycznie nowych słoików szklanych ze szczelnymi nakrętkami - typu „Twist”;
 4) fabrycznie nowych torebek foliowych o różnych rozmiarach – wyłącznie do krótkotrwałego zabezpieczenia śladu;
 5) rękawiczek jednorazowego użytku;
 6) metalowych pęset lub szczypiec długości ok. 30 cm.

8. Zabezpieczania śladu osmologicznego dokonuje się poprzez kontakt pochłaniaczy z przedmiotem lub miejscem, w czasie nie krótszym niż 30 minut. Wydłużenie czasu zabezpieczania zależy przede wszystkim od:
 1) przypuszczalnego czasu kontaktu osoby z powierzchnią podłoża;
 2) czasu opóźnienia;
 3) rodzaju podłoża;
 4) warunków środowiskowych w miejscu pozostawienia śladu.

9. Przedmiot lub miejsce, z którego zabezpiecza się ślad osmologiczny nakrywa się pochłaniaczami, a następnie folią aluminiową .

10. Po upływie czasu określonego w ust. 8, zdejmuje się folię aluminiową, pochłaniacze przenosi do słoika, który następnie szczelnie się zamyka.

11. Ślad osmologiczny z odzieży zabezpiecza się z tej części, która miała bezpośredni kontakt z ciałem. Z małych części odzieży i przedmiotów zabezpiecza się poprzez zamknięcie ich w słoiku razem z pochłaniaczami.

12. Ślad osmologiczny zabezpieczony z wilgotnego podłoża, należy niezwłocznie zamrozić.

13. Ślady krwawe przeznaczone do badań osmologicznych zabezpiecza się jako:
 1) wysuszone zeskrobiny umieszczone w słoiku;
 2) małe przedmioty z wysuszonymi śladami krwawymi umieszczone w słoikach;
 3) wilgotne ślady krwawe - niemożliwe do zabezpieczenia sposobami opisanymi powyżej, zabezpiecza się bezpośrednio na pochłaniacze, które po wysuszeniu umieszcza się w słoikach;
 4) w przypadku braku możliwości uzyskania zeskrobin - wysuszony ślad krwawy, po zwilżeniu wodą destylowaną przenosi się na pochłaniacze i dalej postępuje się jak w pkt. 3.

14. Przy technicznym i procesowym zabezpieczaniu śladów osmologicznych obowiązują takie same procedury, jak przy zabezpieczaniu innych śladów kryminalistycznych.

 15.
Techniczne zabezpieczenie śladów osmologicznych wykonuje się stosując metody opisane w ust. 8. Zabezpieczenia słoików powinny być tak wykonane, by otwarcie było niemożliwe bez ich zniszczenia.

16. Procesowe zabezpieczenie obejmuje opis w protokole oględzin (miejsca, przedmiotu) i sposób technicznego zabezpieczenia śladu, a zwłaszcza:
 1) oznaczenie śladu kolejnym numerem;
 2) wykonanie fotografii podłoża z którego zabezpiecza się ślad osmologiczny;
 3) wypełnienie metryczki i przymocowanie jej do słoika w sposób trwały.

17. Wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, ślady osmologiczne zabezpiecza się metodami laboratoryjnymi, opisując te czynności w opinii.

18. Metody laboratoryjne wykorzystywane są wyłącznie przez ekspertów osmologii i służą do:
 1) zabezpieczania śladów osmologicznych przy pomocy urządzeń oraz technik, których nie można zastosować podczas oględzin na miejscu zdarzenia;
 2) powielania śladów osmologicznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net