Strona główna » opracowania » metodyka » POBIERANIE MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO

POBIERANIE MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO
 1.
Podejrzany (oskarżony), zgodnie z art. 74 § 2 k.p.k., jeżeli jest to konieczne do celów dowodowych, obowiązany jest poddać się pobraniu krwi lub wydzielin organizmu. W granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, zgodnie z art. 308 § 1 k.p.k. można dokonać pobrania próby krwi i wydzielin organizmu również od osoby podejrzanej.

2. Do pobierania materiału porównawczego stosuje się sprzęt i materiały, jak do zabezpieczania śladów osmologicznych.

3. Materiał porównawczy pobiera policjant przeszkolony w zakresie osmologii.

 4.
Materiału porównawczego nie może pobierać technik kryminalistyki, jak też policjant, który bezpośrednio uczestniczył w zabezpieczaniu materiału dowodowego.

 5.
Materiał porównawczy pobiera się w pomieszczeniu wolnym od silnych, obcych zapachów.

 6.
Materiał porównawczy pobiera się z uprzednio umytych i osuszonych dłoni.

 7.
W szczególnych przypadkach można pobierać materiał porównawczy z innych części ciała.

 8.
Czas pobierania materiału porównawczego wynosi 15 minut.

 9.
Materiał porównawczy pobiera się na minimum 2 pochłaniaczach na 1 zabezpieczony materiał dowodowy.

 10.
Materiał porównawczy z pobranej krwi zabezpiecza ekspert osmologii.

 11.
W wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości pobrania materiału porównawczego bezpośrednio od osoby, może on zostać pobrany z przedmiotu (rzeczy osobistej), co do której istnieje pewność, że dana osoba miała z nią bezpośredni kontakt.

 12.
Pobrany materiał porównawczy, technicznie zabezpiecza się tak, jak materiał dowodowy stosując metryczkę.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net