Strona główna » opracowania » pracownie » Pracownie osmologiczne

Pracownie osmologiczne

Badania osmologiczne można prowadzić w pracowni posiadającej aktualny certyfikat. Certyfikaty wydaje komisja powołana przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

Badania należy wykonywać w rozpoznawalni, która spełnia następujące wymogi:
1) rozmiar i kształt powinny być dostosowane do warunków, w jakich psy były tresowane,
2) optymalna temperatura wewnątrz pomieszczenia: 18 ÷ 20oC,
3) optymalna wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia: 60 ÷ 70%,
4) oświetlenie żarowe lub inne o zbliżonych parametrach,
5) brak źródeł negatywnych bodźców zapachowych, akustycznych i optycznych, mogących rozpraszać uwagę pracującego psa,
6) brak w pobliżu pomieszczenia źródeł silnego pola elektromagnetycznego,
7) kształt, wymiary i oświetlenie pomieszczenia powinny umożliwiać rejestrację przebiegu badań środkami audiowizualnymi,
8) wyposażenie:
- a) system telewizji przemysłowej lub stacjonarna kamera wideo,
- b) zmywarka do naczyń,
- c) suszarka sterylizacyjna,
- d) zamrażarka do przechowywania śladów z wilgotnych podłoży,
- e) sprzęt laboratoryjny.

Pomieszczenia dla psów specjalnych powinny znajdować się, w miarę możliwości w pobliżu rozpoznawalni.

 

 

 

 

Przykładowa pracownia osmologiczna

Pomieszczenie nr 1 - poczekalnia dla przewodnika z psem
Pomieszczenie nr 2 - łazienka i WC
Pomieszczenie nr 3 - magazyn dowodów rzeczowych i zbiór materiałów uzupełniających
Pomieszczenie nr 4 - pomieszczenie laboratoryjne (przygotowywanie sprzętu i materiałów)
Pomieszczenie nr 5 - pomieszczenie przeznaczone do pracy z psami - tzw. rozpoznawalnia
Pomieszczenie nr 6 - pomieszczenie obserwacji przebiegu badań
Pomieszczenie nr 7 - pokój przewodników psów - standardowe wyposażenie biurowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net