Strona główna » opracowania » ciekawe publikacje » J. Wójcikiewicz: Metaopinie...

Wójcikiewicz J.: Metaopinie – wyraz siły czy słabości wymiaru sprawiedliwości w Biegły w sądzie Konferencja w 40. rocznicę śmierci Profesora Jana Sehna, Kraków 2005, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych , Kraków 2006 s. 103-106– rozważania Autora na temat korzystania przez sądy z instytucji metaopinii.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net