Strona główna » opracowania » ciekawe publikacje » T. Bednarek, M. Całkiewicz: Osmologia (badanie śladów zapachowych)
Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych pod red. L. Gardockiego, J. Godynia, M. Hudzika, L. K. Paprzyckiego. Artykuł Bednarka T., Całkiewicz M.: Osmologia (badanie śladów zapachowych) – problematyka procesowa i kryminalistyczna , Wyd. Sąd Najwyższy, Warszawa 2006, s.97-127 – jak w tytule oraz porównanie badań genetycznych z osmologicznymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net