Strona główna » opracowania » ciekawe publikacje » J. Wójcikiewicz: Ekspertyza osmologiczna w książce pt.: Ekspertyza sądowa

Wójcikiewicz J.: Ekspertyza osmologiczna w książce pt.: Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 231-240 – rozważania na temat ekspertyzy osmologicznej i jej roli w procesie karnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net