Strona główna » o wortalu » informacje o autorze

"Chciałbym serdecznie podziękować Wszystkim, z którymi miałem  przyjemność tworzenia tej dyscypliny w naszym kraju. Dziękuję!"


Dr Tomasz Bednarek - młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa - kryminalistyka (Uniwersytet Warszawski - 2006), współtwórca polskiej szkoły badań osmologicznych.

 

Magister inżynier zootechniki ATR Bydgoszcz (1992) - studia ukończone z wynikiem celującym. Absolwent Oficerskiego Studium Ekspertów Kryminalistyki (1996) i Podyplomowego Studium Zarządzania (2004) Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Organizacją Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie (2009 r.). W latach 1999-2003 reprezentował polską Policję w ramach Grupy Roboczej INTERPOLU (IEWGPD).Brał udział w wielu zagranicznych stażach i konferencjach, w tym w Austrii, Anglii, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Litwie, Rosji, Irlandii Płn., Węgrzech oraz Ukrainie. Ekspert z zakresu badań śladów zapachowych. Autor ponad osiemdziesięciu publikacji z zakresu techniki kryminalistycznej oraz recenzent blisko 30 opracowań innych twórców w prawniczych oraz specjalistycznych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor monografii zatytułowanej: "Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe" (2008). Dwukrotny laureat prestiżowych nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego  przyznawanych za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu kryminalistyki (2000 i 2009). Nagrodzony za wieloletnią współpracę z Redakcją oraz propagowanie osiągnięć polskiej kryminalistyki - z okazji 50-lecia „Problemów Kryminalistyki” (2005). Wprowadził w 2005 r. LK KSP, jako pierwsze laboratorium kryminalistyczne Policji szczebla wojewódzkiego do sieci akredytowanych laboratoriów badawczych wg europejskiej normy ISO 17025.

* 1992-1997 - specjalista Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
* 1997-2003 - ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji,
* 2003-2013 - naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

INNE [ale równie ważne]:

* 2001-2007 - Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,

* 2006-2010  - członek Kolegium Redakcyjnego periodyka "Diariusz Prawniczy",

* 2007-2013 - Sekretarz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

 


Najistotniejsze publikacje (postaram się tylko 10):

* T. Bednarek, G. Sutowski: Schemat ekspertyzy z zakresu kryminalistycznych badań śladów zapachowych, „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 224, s. 5.

* T. Bednarek: Kilka uwag na temat obiektywizacji badań osmologicznych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. VII, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 217.

* T. Bednarek: Wartość diagnostyczna badań osmologicznych, „Problemy Kryminalistyki” 2006, nr 254, s. 14.

* T. Bednarek: Ślady osmologiczne w Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie. Praca zbiorowa pod red. M. Goca i J. Moszczyńskiego, Difin 2007, s. 187-210.

* T. Bednarek: Wartość dowodowa badań osmologicznych, „Problemy Kryminalistyki” 2007, nr 256, s. 23.

* T. Bednarek: Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i Procesowe, Wydawnictwo CLK KGP Warszawa 2008.  Pozycja zwarta.

* T. Bednarek: Akredytować, czy też nie? Oto jest pytanie, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XIV, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 11.

* T. Bednarek: Dowody w woni,Charaktery – magazyn psychologiczny”, Nr 2 (169) - luty 2011, dział:… i inne nauki”, s. 96.

* T. Bednarek: Historia polskiej osmologii (History of Polish Osmology), „Problemy Kryminalistyki” 2011, ISSN 0552-2153, nr 272, s. 71.

 * T. Bednarek: Osmologia  w książce zatytułowanej Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki. ISBN: 979-83-7462-267-7, Praca zbiorowa pod red G. Kędzierskiej i W. Kędzierskiego, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2011, s. 127-143.


A
ktualizowano: 23.02.2013 r.fotka z 2005 r.

fotka z 2008 r.

fotka z 2008 r.

fotka z 2009 r.

fotka z 2013 r.fotka z 2013 r.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net