Strona główna » opracowania » ciekawe książki » Ślady kryminalistyczne. Wyd. DIFIN, Warszawa 2007.
Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie. Autorzy Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński. Wydawca DIFIN. Miejsce wydania Warszawa. Rok wydania 2007. Stron 485. Format B5.

Redaktorzy naukowi pracy to także biegli sądowi, dr Mieczysław Goc był ponadto wieloletnim dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, dr Jarosław Moszczyński pełnił funkcję zastępcy dyrektora i naczelnika Wydziały Daktyloskopii w CLK KGP. Opracowanie zawiera charakterystykę poszczególnych działów współczesnej techniki kryminalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod wizualizacji (ujawniania i zabezpieczania) śladów na miejscach przestępstw oraz ich badań z zastosowaniem najnowszej aparatury laboratoryjnej i wykorzystania w procesie karnym. Przedstawiono także funkcjonowanie kryminalistycznych skomputeryzowanych baz danych (np. daktyloskopijna, genetyczna, łusek i pocisków). Książka adresowana jest zarówno do praktyków, jak i do szerokiego grona nauczycieli akademickich, studentów prawa oraz innych osób zainteresowanych tematyką kryminalistyczną. Liczące blisko 500 stron, bogato ilustrowane opracowanie zawierające 14 rozdziałów poświęconych poszczególnym działom techniki kryminalistycznej zostało napisane przez kilkunastu najbardziej doświadczonych ekspertów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP oraz trzech profesorów uniwersyteckich (J. Kasprzak, B. Młodziejowski, M. Kulicki), prawników, a zarazem biegłych sądowych.

Polecam :)

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net