Strona główna » opracowania » prace badawcze » Zapach kosmetyków
PROBLEM. Czy psy reagują podczas identyfikacji na zapach kosmetyków?

W celu rozstrzygnięcia tego zagadnienia przeprowadzono niezależne doświadczenia przez dwóch różnych badaczy. W pierwszych badaniach[1], do których autor przygotowywał metodykę, przeprowadzonych w 5 pracowniach krajowych na 10 psach specjalnych badano samoistną atrakcyjność dla psów kosmetyku „Old Spice” oraz weryfikowano tezę, czy zapach tego kosmetyku stanowić może, poza zapachem ludzkim, łącznik materiału dowodowego z porównawczym (tzn., czy psy przy identyfikacji będą kierować się zapachem wyłącznie kosmetyku). W innych badaniach przeprowadzonych przez Centrum Szkolenia Policji[2] weryfikowano założenia poprzedniego doświadczenia, badając jednocześnie możliwość popełnienia przez psy błędów podczas identyfikacji różnych osób, używających ten sam rodzaj kosmetyków. Badania przeprowadzono na materiałach zapachowych pobranych od 50 mężczyzn, którzy przez okres 1 miesiąca tego samego zestawu kosmetyków. W badaniach wykorzystano 6 psów specjalnych i wykonano łącznie 312 powtórzeń, oprócz prób kontrolnych, które rutynowo poprzedzały cykle badawcze.

WYNIKI.

Wyniki obu doświadczeń były zbieżne i prowadziły generalnie do stwierdzeń, że: zapach kosmetyków nie jest atrakcyjny dla psów, nie prowadzi on również do fałszywie pozytywnych wskazań podczas identyfikacji osmologicznej oraz nie wpływa negatywnie na ten proces. Podczas identyfikacji psy nie kierują się wspólnym dla materiału dowodowego i porównawczego zapachem kosmetyków.


[1] Marciniak R.: Próby określenia wpływu kosmetyków na prawidłowość pracy psów, „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 226, s. 45.
[2] Gawkowski M.: Identyfikacja osoby na podstawie śladu zapachowego, Wydawnictwo CSP, Legionowo 2000, s. 24.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net