Strona główna » opracowania » prace badawcze » Przeniesienie zapachu

PROBLEM. Czy istnieje możliwość przeniesienia zapachu ludzkiego z jednej osoby na drugą za pośrednictwem przedmiotu oraz z przedmiotu na przedmiot za pośrednictwem osoby[1]?

Wielokrotnie na salach sądowych pojawia się pytanie o możliwości przeniesienia pozostawionego zapachu ludzkiego z jednego miejsca w inne, bądź to za pośrednictwem osoby lub przedmiotu. Na temat możliwości „bezkontaktowego” przenoszenia zapachów pisano już wcześniej[2]. Z teoretycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę specyfikę śladów zapachowych, możliwość taka istnieje. Badania doświadczalne w tym zakresie przeprowadzono w 2 pracowniach osmologicznych, do których wykorzystano 4 psy specjalne. Zestawiono dwa odrębne warianty: osobaèprzedmiotèosoba, przedmiotèosobaèprzedmiot.

WYNIKI.

W przeprowadzonym doświadczeniu nie potwierdzono tezy, jakoby w badaniach osmologicznych istniała możliwość ustalenia obecności zapachu przeniesionego za pośrednictwem przedmiotu lub osoby. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że ilość przenoszonego zapachu jest znikoma, osiągająca wartości podprogowe.


[1] Biestek K., Malec K.: Próby określenia możliwości przeniesienia zapachu z osoby na osobę za pośrednictwem przedmiotu oraz z przedmiotu na przedmiot za pośrednictwem osoby, „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 226, s. 42.
[2] Krawczyk A., Wesołowski I.: Doświadczalny eksperyment ze śladem bezkontaktowym, „Problemy Kryminalistyki” 1998, nr 222, s. 45.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net