Strona główna » opracowania » prace badawcze » Efekt czarnej owcy

ZRÓŻNICOWANE ŚRODOWISKO ZAWODOWE[1]

PROBLEM. Czy psy reagują na zjawisko tzw. czarnej owcy wywołane zróżnicowanym środowiskiem zawodowym osób?

Aby odpowiedzieć na to pytanie zanalizowano błędy w serii kontrolowanych eksperymentów, w których szeregi zawierały zapach osoby znacznie różniący się od pozostałych. „Czarna owca” pochodziła z innego środowiska niż pozostałe (np. student z innego miasta wśród pracowników lokalnego posterunku policji), różniła się wiekiem (np. osoba w średnim wieku wśród dwudziestoletnich studentów), różnica dotyczyła czasu nanoszenia zapachu na rurki (różnica kilku godzin) albo stylu życia (normalnie żyjące osoby cywilne i student mieszkający w akademiku). Gdyby rzeczywiście pies reagował na „czarną owcę” w szeregu, należałoby oczekiwać, że będzie on błędnie wskazywał tę osobę. Jeżeli psy nie reagują na „czarną owcę”, błędne wskazania będą dotyczyć przypadkowych osób.

WYNIKI.

Zbadano 30 błędów popełnionych przez 6 psów. Na postawie analiz statystycznych nie znaleziono dowodów, że psy preferencyjnie wybierają zapach „czarnej owcy”. Wybór zapachów przez poszczególne psy ma raczej charakter indywidualnych preferencji do określonych zapachów, nie zaś cechy właściwej określonym kompleksom zapachowym.

 

ZRÓŻNICOWANA INTENSYWNOŚĆ MATERIAŁÓW W SZEREGU[2]

PROBLEM. Czy zróżnicowany czas pobierania materiałów zapachowych wpływa ujemnie na wynik badań osmologicznych?

W tym celu analizie poddano 58 prób identyfikacyjnych, w których zastosowano intensywniejszy od uzupełniającego materiał porównawczy. Czas pobierania materiału porównawczego wynosił od 35-45 minut, natomiast materiału uzupełniającego wynosił 15 minut. W 54 przypadkach psy nie wybierały z szeregu materiału intensywniejszego, w 4 próbach psy wskazały na intensywniejszy materiał porównawczy umieszczony w szeregu zapachowym. Jednakże, jak dowodzi Autor[3] opracowania, nie zostały one wywołane jego intensywnością.

WYNIKI.

Zróżnicowana intensywność materiału porównawczego umieszczonego w szeregu zapachowym nie wpływa ujemnie na wyniki badania osmologicznego. Jednakże w praktyce należy przestrzegać standardowego czasu jego pobierania  (15 minut), gdyż w przeciwnym razie po dłuższym czasie zaniechania tego standardu, można doprowadzić do wytworzenia u psów zachowań nawykowych.


[1] Schoon G.A.A: Analysis of variation in the corpus delicti and some other factors on the performance of operational dog (1997) in Thesis University of Leiden, 61-67.
[2] Rogowski M.: Próby określenia wpływu długości czasu pobierania materiału do badań na wynik ekspertyzy osmologicznej, „Problemy Kryminalistyki” 2001, nr 234, s. 49.
[3] Tamże, s. 49.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net