Strona główna » opracowania » ciekawe publikacje » T. Bednarek: Wybrane aspekty badań osmologicznych i ich znaczenie w procesie karnym.

 Bednarek T.: Wybrane aspekty badań osmologicznych i ich znaczenie w procesie karnym, Międzyuniwersytecki Obóz Naukowy „IN IUSTITIAM REM”, Taktyka I Technika Kryminalistyczna - Wczoraj, Dzi¶, Jutro. Praca zbiorowa pod red. M. Zelka,  Poznań-Rzeszów 2009, s. 77-94, także dostępny na stronie internetowej - http://kryminalistyka.fr.pl/serwis_download.php. lub w Edukacji Prawniczej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net