Strona główna » opracowania » ciekawe ksi±żki » Taktyka i technika kryminalistyczna - wczoraj, dzi¶, jutro '2010.

Publikacja jest efektem wielomiesięcznej pracy studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego zainteresowanych działalno¶ci± w ruchu naukowym. Zawiera ona referaty wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej "Taktyka i technika kryminalistyczna - wczoraj, dzi¶, jutro", zorganizowanej w ramach Międzyuniwersyteckiego Obozu Naukowego "In iustam rem", który odbył się w dniach 6-9 stycznia 2009 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Inicjatywa ta doszła do skutku za spraw± członków Koła Naukowego Administratywistów "Ad Rem" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koła Naukowego Prawa Karnego Studentów Uniwersytetu Rze szowskiego "Iustitia" Członkowie KNA "Ad Rem" szczególnie zainteresowani byli struktur± oraz działalno¶ci± Policji jako elementu administracji publicznej. Głównym celem studentów z KNPK "Iustitia" było z kolei pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu kryminalistyki. Projekt zrealizowano na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 I mnie udało się również tam artykuł popełnić. Smile A jest on zatytułowany: "Wybrane aspekty badań osmologicznych i ich znaczenie w procesie karnym",  s. 77-94.

Plik dostępny w PDF-ie. Zerknij tutaj >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net