Strona główna » opracowania » ciekawe książki » Materiały z konferencji III Dni Kryminalistyki '2010.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "III Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego" to kolejne już przedsięwzięcie zorganizowane przez członków Koła Naukowego Prawa Karnego Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego "Iustitia". Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 27-29 kwietnia 2009 roku w Rzeszowie,a w obradach uczestniczyło kilkadziesiąt osób z piętnastu ośrodków akademickich i instytucji specjalistycznych w Polsce.Niniejsza publikacja jest zbiorem materiałów z konferencji. Zawiera ona 23 artykuły podejmujące tematykę związaną z pomocniczymi naukami prawa karnego, w tym przede wszystkim z kryminalistyką. Opracowanie jest efektem kilkumiesięcz nej pracy szeregu osób z całej Polski.

Plik  dostępny w formacie PDF. Zerknij tutaj >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net