Strona główna » opracowania » ciekawe książki » Ciekawe wydawnictwa SP w Pile '2010.

Chciałbym zarekomendować dostęp do e-biblioteki  Szkoły Policji w Pile.  Pozycje wskazane na poniżej stronie dostępne są dla Szanownych Użytkowników w formacie *.pdf. Zachęcam do korzystania.

Szczególnie natomiast chciałbym polecić opracowanie Pana Leszka Koźmińskiego zatytułowane: „Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty”. Autor w zwięzłej formie połączył aspekty praktyczne i dydaktyczne, uwzględniając wypracowane i utrwalone w technice kryminalistycznej zasady postępowania z dokumentami, odwołał się do osiągnięć współczesnej kryminalistyki badawczej.

Dostęp do e-biblioteki >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net