Strona główna » opracowania » ciekawe książki » Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych '2011
Autor
dr Moszczyński Jarosław
ISBN
978-83-7299-7074
Liczba stron
257
Oprawa
Miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
Polski

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wśród różnego rodzaju badań kryminalistycznych na czoło wysuwa się identyfikacja osób, rzeczy i substancji oraz rzadziej zwierząt i roślin, na podstawie śladów ujawnianych podczas oględzin miejsc zdarzeń. W badaniach kryminalistycznych wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje metod badawczych, określane mianem badań ilościowych i jakościowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net