Strona główna » opracowania » słownik » Cywilny instruktor

Cywilny instruktor
osoba, która posiada umiejętności do prowadzenia zajęć z tresury psów potwierdzone posiadaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu „treser psów” lub potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu „treser psów”.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net