Strona główna » opracowania » słownik » Grupowy dobór materiału
Grupowy dobór materiału
dotyczy materiału kontrolnego i uzupełniającego do materiału badanego (dowodowego lub porównawczego - w zależności od przyjętego wariantu badania) - zmierzający do maksymalnego ujednolicenia warunków rozpoznawania materiałów umieszczonych w ciągu selekcyjnym; przy czy kryterium doboru stanowić powinny m.in.: wiek, rasa i płeć osób przybranych, czas pobrania materiału, metoda pobrania, okolice ciała, z których pobierano materiał, rodzaj zastosowanych pochłaniaczy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net