Strona główna » opracowania » słownik » Kontaminacja

Kontaminacja materiału zapachowego – naniesienie innych zapachów na próbki badawcze, mogące utrudnić właściwą ocenę pracy psa do badań osmologicznych i uzyskanie wyniku zgodnego ze stanem faktycznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net