rozmiar czcionki A A A
czytano 3287 razy

Etap VI

W etapie tym szereg selekcyjny zestawiony jest wyłącznie z zapachów zabezpieczonych od osób. Zapachy umieszczane w ciągu selekcyjnym pobierane są od osób przez okres 15 minut. Na początku etapu - w celu ułatwienia psom rozpoznawania zapachów - różnicuje się je czasowo. Psy otrzymują do nawęszenia zróżnicowany materiał, który zabezpieczany jest z różnych przedmiotów i podłoży. System nagradzania podobny jak w etapie V. Schemat czynności ilustruje poniższa rycina. 


 


Rycina 1. Schemat identyfikacji  w ciągu selekcyjnym zestawionym z zapachów pobranych od osób, wyk. autor.


Po utrwaleniu ciągu odruchów wprowadza się tzw. próbę zerową. Polega ona na tym, że w jednej z następujących po sobie prób, nie umieszcza się zapachu, który pies identyfikował. Schemat takiej próby ilustruje poniższa rycina. Pies przy takiej próbie jest nagradzany smakołykiem, dopiero w momencie, jeżeli sprawdzi wszystkie pojemniki w szeregu, żadnego nie zaznaczy i powróci do przewodnika.


 


Rycina 2. Schemat tzw. próby zerowej, wyk. autor.

 

 

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz

Technika i taktyka tresury psów osmologicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login