rozmiar czcionki A A A
czytano 4075 razy

UWAGA !!!

Poniższe informacje dotyczą innych psów niż osmologiczne.

W 2008 r. w pionie prewencji Policji służbę pełniło 1.471* psów różnych specjalizacji, w tym:
- psy patrolowo – tropiące - 1.128,
- psy patrolowe - 62,
- psy do wyszukiwania zapachu narkotyków - 162,
- psy do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych - 105,
- psy do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zwłok w wodzie - 14.
 
Psy w służbie prewencyjnej używane są w szczególności do:
1) służby patrolowej,
2) tropienia śladów,
3) działań antyterrorystycznych,
4) działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń,
5) przeszukania terenu, pomieszczeń, pojazdów, statków żeglugi śródlądowej, morskich i powietrznych lub przesyłek i bagaży w celu:
- odnalezienia osób lub przedmiotów,
- wyszukania śladów pozostawionych przez ludzi,
- wyszukania zapachów materiałów wybuchowych,
- wyszukania zapachów narkotyków,
- wyszukania zapachów zwłok ludzkich,
6) pościgów za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa,
7) zasadzek i działań blokadowych,
8) ratowania tonących,
9) wykonywania zadań związanych z:
- prowadzeniem czynności interwencyjnych,
- zatrzymywaniem osób, ich pilnowaniem i doprowadzaniem,
- konwojowaniem.
  
Do podstawowych obowiązków policjanta – przewodnika należy:
1) używanie psa służbowego do wymienionych wyżej zadań oraz dokumentowanie tych czynności,
2) doskonalenie sprawności użytkowej psa służbowego,
3) doskonalenie umiejętności z taktyki i techniki używania psa w służbie,
4) racjonalne żywienie i utrzymywanie psa w czystości,
5) dbanie o:
 - stan jego zdrowia i kondycję fizyczną,
- terminowe szczepienia i profilaktyczne badania weterynaryjne,
- pomieszczenia dla psów i zaplecza gospodarcze.
 
Wykonywanie zadań z użyciem psów służbowych w Policji reguluje Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz.KGP z 2008 r. Nr 7, poz. 46 ze zm.)


 

 

* - Dane uzyskane od KWP/KSP, stan na dzień 31.12.2008 r.

Żródło: Komenda Główna Policji.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login