rozmiar czcionki A A A
czytano 3352 razy

Informacja dotycząca policjantów – przewodników oraz psów służbowych realizujących zadania w służbie prewencyjnej Policji w 2010 r.


Organizację oraz sposób używania i utrzymania psów służbowych, w tym wykonywanie zadań przez policjantów – przewodników psów służbowych, reguluje Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r., w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 46, ze zm.).

LICZBA PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH
W służbie prewencyjnej Policji znajduje się (stan na dzień 31.12.2010 r.), 12261 psów służbowych w tym:
 908 psów patrolowo – tropiących,
 159 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 89 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 53 psy patrolowe,
 14 psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
 3 psy tropiące.
Służbę z psami pełni obecnie 1090 policjantów – przewodników, do obowiązków których należy między innymi: efektywne używanie psa w służbie, doskonalenie jego sprawności użytkowej oraz racjonalne żywienie i utrzymanie.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. instruktorzy Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie wytresowali na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji 68 psów, w tym:
 50 psów patrolowo – tropiących,
 8 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 5 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 3 psy do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich,
 2 psy patrolowe.
Istotnym dla powyższego jest fakt, iż w drugim półroczu 2010 r. rozpoczętych zostało w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie, 5 edycji kursów specjalistycznych, na których łącznie przebywa 48 policjantów z psami służbowymi różnych kategorii. Termin zakończenia kursów przypada na pierwsze półrocze 2011 r. Mając powyższe na uwadze, ogólna liczba zakupionych przez jednostki organizacyjne Policji psów, które zostały zakwalifikowane na kursy i poddane tresurze w 2010 r. wynosiła 116.

PSY WYCOFANE ZE SŁUŻBY W POLICJI
W wyniku analizy nadesłanych przez KWP/KSP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. protokołów wycofania psów ze służby należy stwierdzić, że wycofanych zostało 186 psów służbowych. Zgodnie z podziałem na kategorie, było to:
 151 psów patrolowo – tropiących,
 21 psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 12 psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
 1 pies do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
 1 pies patrolowy.
Do głównych przyczyn wycofania psów ze służby zaliczyć należy stany chorobowe wymagające długotrwałego leczenia nie rokującego poprawy oraz wiek starczy psów. W większości przypadków, psy po wycofaniu ze służby przekazywane były dotychczasowym przewodnikom, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 296/08 KGP – pomijając przypadki eutanazji, padnięcia lub zwrotu psa hodowcy w ramach rękojmi.

PODEJMOWANE INICJATYWY W OBSZARZE PSÓW SŁUŻBOWYCH
Decyzją nr 266 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2010 r., w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności pozoranta, wprowadzony został program kursu specjalistycznego dla pozorantów psów służbowych Policji. Po rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych jednostki organizacyjne Policji posiadające na stanie psy służbowe wskazały zapotrzebowanie do udziału w tym kursie 140 policjantów. Zgodnie z informacją uzyskaną z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie, w 2011 roku zaplanowane zostały do realizacji cztery edycje przedmiotowego szkolenia. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. poprawa poziomu wyszkolenia policjantów – przewodników psów służbowych oraz ograniczenie wydatków jednostek organizacyjnych Policji poprzez rezygnację z zatrudnienia dodatkowych osób do wykonywania zadań pozorantów.

Materiał publikowany na stronie Komendy Głównej Policji.
 Zamieszczono na stronie w dniu 8 stycznia 2012 r.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login