rozmiar czcionki A A A
czytano 10578 razy

POBIERANIE MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO

POBIERANIE MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO
 1.
Podejrzany (oskarżony), zgodnie z art. 74 § 2 k.p.k., jeżeli jest to konieczne do celów dowodowych, obowiązany jest poddać się pobraniu krwi lub wydzielin organizmu. W granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, zgodnie z art. 308 § 1 k.p.k. można dokonać pobrania próby krwi i wydzielin organizmu również od osoby podejrzanej.

2. Do pobierania materiału porównawczego stosuje się sprzęt i materiały, jak do zabezpieczania śladów osmologicznych.

3. Materiał porównawczy pobiera policjant przeszkolony w zakresie osmologii.

 4.
Materiału porównawczego nie może pobierać technik kryminalistyki, jak też policjant, który bezpośrednio uczestniczył w zabezpieczaniu materiału dowodowego.

 5.
Materiał porównawczy pobiera się w pomieszczeniu wolnym od silnych, obcych zapachów.

 6.
Materiał porównawczy pobiera się z uprzednio umytych i osuszonych dłoni.

 7.
W szczególnych przypadkach można pobierać materiał porównawczy z innych części ciała.

 8.
Czas pobierania materiału porównawczego wynosi 15 minut.

 9.
Materiał porównawczy pobiera się na minimum 2 pochłaniaczach na 1 zabezpieczony materiał dowodowy.

 10.
Materiał porównawczy z pobranej krwi zabezpiecza ekspert osmologii.

 11.
W wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości pobrania materiału porównawczego bezpośrednio od osoby, może on zostać pobrany z przedmiotu (rzeczy osobistej), co do której istnieje pewność, że dana osoba miała z nią bezpośredni kontakt.

 12.
Pobrany materiał porównawczy, technicznie zabezpiecza się tak, jak materiał dowodowy stosując metryczkę.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login