rozmiar czcionki A A A
czytano 11228 razy

BADANIE ŚLADÓW OSMOLOGICZNYCH

BADANIE ŚLADÓW OSMOLOGICZNYCH
 1.
O technice i taktyce prowadzenia badań osmologicznych decyduje ekspert osmologii.

2. Badanie prowadzi się przy użyciu minimum 2 psów do badań osmologicznych.

3. Psy muszą posiadać aktualne atesty.

4. Badania osmologiczne można prowadzić w pracowni posiadającej aktualny certyfikat. Certyfikaty wydaje komisja powołana przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

5. Badania należy wykonywać w rozpoznawalni, która spełnia następujące wymogi:
 1) rozmiar i kształt powinny być dostosowane do warunków, w jakich psy były tresowane,
 2) optymalna temperatura wewnątrz pomieszczenia: 18 ÷ 20oC,
 3) optymalna wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia: 60 ÷ 70%,
 4) oświetlenie żarowe lub inne o zbliżonych parametrach,
 5) brak źródeł negatywnych bodźców zapachowych, akustycznych i optycznych, mogących rozpraszać uwagę pracującego psa,
 6) brak w pobliżu pomieszczenia źródeł silnego pola elektromagnetycznego,
 7) kształt, wymiary i oświetlenie pomieszczenia powinny umożliwiać rejestrację przebiegu badań środkami audiowizualnymi,
 8) wyposażenie:
 - a) system telewizji przemysłowej lub stacjonarna kamera wideo,
 - b) zmywarka do naczyń,
 - c) suszarka sterylizacyjna,
 - d) zamrażarka do przechowywania śladów z wilgotnych podłoży,
 - e) sprzęt laboratoryjny.

6. Pomieszczenia dla psów powinny znajdować się w pobliżu rozpoznawalni.

7. Badanie osmologiczne przeprowadza się przygotowując dla każdego psa niezależny ciąg selekcyjny.

 8.
Można zastosować inną taktykę prowadzenia badań, wykluczającą możliwość kierowania się wskazaniami psa użytego jako pierwszego.

9. Dopuszcza się następujące warianty zestawienia ciągu selekcyjnego:
 1) szereg (minimum 5 stanowisk);
 2) okrąg (minimum 10 stanowisk);
 3) inne, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

10. Integralną częścią każdego badania osmologicznego są próby kontrolne.

11. Bezpośrednio przed identyfikacją materiałów procesowych wykonuje się próby kontrolne, mające na celu ustalenie, czy:
 1) pies jest w dyspozycji do pracy węchowej;
 2) w ciągu selekcyjnym występują zapachy zaburzające pracę psa.

12. W próbach kontrolnych pies musi sprawdzić wszystkie materiały użyte do zbudowania ciągu selekcyjnego.

13. Należy wykonać minimum 3 próby kontrolne (2 próby w układzie kontroli pozytywnej i 1 próbę w układzie kontroli negatywnej). O ilości i rodzaju dodatkowych prób kontrolnych decyduje ekspert osmologii prowadzący badania.

14. Do badań osmologicznych kwalifikuje się materiały po upływie minimum 24 godzin od chwili ich zabezpieczenia i pobrania.

15. Badania przeprowadza się „z materiału dowodowego na materiał porównawczy”. W uzasadnionych przypadkach można przeprowadzić badania:
 1) „z materiału porównawczego na materiał dowodowy”;
 2) „z materiału dowodowego na materiał dowodowy”;
 3) „z materiału porównawczego na materiał porównawczy”.

16. Technik osmologii nie może znać ustawienia materiałów w ciągu selekcyjnym i po każdej próbie, wraz z psem opuszcza rozpoznawalnię.

17. W trakcie badania, technik osmologii nie może mieć bezpośredniego kontaktu z materiałami umieszczonymi w ciągu selekcyjnym.

 18.
W rozpoznawalni, w trakcie badania może przebywać tylko technik osmologii z psem.

 19.
Technik osmologii może nagradzać psa w trakcie pracy.

 20.
Pies powinien pracować bez smyczy.

 21.
Zgodność zapachową pies sygnalizuje w sposób określony na początku badania przez technika osmologii.

 22.
W przypadku braku zgodności zapachowej pies powraca do technika osmologii. Jeżeli w dwóch próbach pies nie wskaże istnienia zgodności zapachowej, należy badanie zakończyć wykonaniem dodatkowej próby kontrolnej, w układzie kontroli pozytywnej.

 23.
W przypadku wystąpienia zgodności zapachowej wykonuje się nie mniej niż 3 próby, za każdym razem zmieniając położenie materiałów w ciągu selekcyjnym.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login