rozmiar czcionki A A A
czytano 6963 razy

Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe. CLK KGP W-wa, 2008.Tomasz Bednarek

Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe
Liczba stron: 312. Oprawa: miękka. Data publikacji: grudzień 2008.
Wydawca CLK KGP. Wydanie: pierwsze. ISBN: 978-83-919144-8-9.
Wydanie publikacji dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

Od Wydawcy:

Monografia podinsp. dr. Tomasza Bednarka, naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, pt. Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe, powstała na bazie rozprawy doktorskiej autora, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego, recenzowanej przez prof. dr. hab. Mariusza Kulickiego i prof. dr hab. Ewę Gruzę, a obronionej w 2006 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor jest niekwestionowanym współtwórcą polskiej szkoły badań osmologicznych, znanym tak z artykułów prezentujących wyniki prowadzonych badań, jak i licznych polemik, krytyki praktyki, które wpłynęły na poprawę jakości wykonywanych ekspertyz osmologicznych i obecny kształt metodyki badań. Warto wspomnieć, że obecne badania śladów zapachowych ludzi, z niewielkimi modyfikacjami, przeprowadzane w policyjnych laboratoriach oparte są na schemacie opracowanym w 1999 r. przez autora niniejszej pracy. Dzięki dotychczas przeprowadzonym pracom badawczym i doświadczalnym w krajowych pracowniach osmologicznych oraz dzięki współpracy z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, z których znakomita część była programowana lub osobiście wykonywana przez autora, możliwe było wyjaśnienie szeregu wątpliwości związanych z problematyką badań osmologicznych i jej wykorzystaniem w ramach procesu karnego. Nie można również nie wspomnieć o aktywnej działalności w ramach grupy roboczej Interpol European Working Group on the use of Police Dogs in crime investigation (1999-2003) zajmującej się standaryzacją wykorzystania psów policyjnych, w ramach której powierzono autorowi projekt związany z prezentacją wyników pracy psów w ramach postępowań przed sądami.

Monografia została poświęcona problematyce ciągle wywołującej jeszcze wiele emocji i niejednokrotnie pochopnych czy mylnych ocen wynikających z nieznajomości przedmiotu lub niewłaściwej interpretacji zasad wykonywania ekspertyz osmologicznych. Celem autora było obiektywne przedstawienie stanu wiedzy osmologicznej w organach procesowych, a przedmiotem – poziom praktycznego przygotowania do osiągania optymalnego dowodu ze śladów zapachowych w postępowaniu karnym. Spod ręki autora wyszło kompleksowe dzieło, tym cenniejsze, że mimo że ekspertyza osmologiczna jest wykorzystywana w polskim procesie karnym od wielu lat, nie była jak dotąd przedmiotem poważnego opracowania naukowego. Autor wyjaśnia wiele niejasności, mitów i kontrowersji które pojawiają się zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, zwłaszcza po takich wydarzeniach jak uniewinnienie oskarżonych w głośnej sprawie o zabójstwo studenta przy ulicy Lwowskiej w Warszawie, czy chociażby uniewinnienie oskarżonego w sprawie domniemanego „Inkasenta”. Praca ma charakter multidyscyplinarny, dotyka problematyki z zakresu biologii, kryminalistyki i procesu karnego.

W pierwszym rozdziale autor przedstawia historię polskiej osmologii. W następnej części pracy skupia się na specyfice śladu zapachowego i metodach zabezpieczania tego rodzaju śladów w praktyce procesowej. Rozdział trzeci został poświęcony zagadnieniu pobierania materiału porównawczego do identyfikacji zapachowej. Najobszerniejszy jest rozdział czwarty poświęcony badaniom zapachów. Szczegółowo opisano badania biologiczne, w tym dobór biologicznych „instrumentów badawczych”, czyli psów. Bardzo rzetelnie i wyczerpująco autor potraktował zagadnienie tresury psów, wskazując przyczyny powstawania ewentualnych błędów w tresurze, mających wpływ na wyniki ekspertyzy osmologicznej. W rozdziale piątym zostały omówione prace badawcze i doświadczalne poświęcone identyfikacji zapachowej. W szóstym – zaprezentowano przegląd metod badania śladów zapachowych w innych krajach. W ostatnim rozdziale autor skupił się na problematyce wartości diagnostycznej i dowodowej badań osmologicznych. Przedstawił między innymi orzecznictwo, dokonał przeglądu spraw karnych, w których ekspertyza osmologiczna była jedynym dowodem, ocenił często krytycznie orzeczenia sądów, w których próbowano sformułować kryteria oceny dowodu osmologicznego. Monografię kończą syntetyczne wnioski wynikające z teoretycznych rozważań i dokonanej analizy praktyki.

Książka Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe, w której autor z ogromnym znawstwem i zaangażowaniem podchodzi do tematu, nie stroniąc od podejmowania trudnych zagadnień, często wysuwając bardzo cenne postulaty np. wprowadzenia systemu kontroli jakości badań osmologicznych, niewątpliwie stanowi wkład w rozwój osmologii, a tym samym szeroko rozumianej – kryminalistyki. Oddając do rąk Szanownych Czytelników przedmiotową pozycję, ze względu na multidyscyplinarność treści, warto polecić ją szczególnie policjantom, jak i prawnikom wykorzystującym ten dowód w drodze dochodzenia do prawdy materialnej.

RECENZJA OPRACOWANIA>>>

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.komentarzy: 3         Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

ciekawe książki

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login