rozmiar czcionki A A A
czytano 3804 razy

DOWÓD OSMOLOGICZNY – PIERWSZE ORZECZENIA

Poniżej przedstawione zostaną pionierskie przykłady wykorzystania badań osmologicznych w procesie karnym.

Sprawą, w której wykorzystano, bodajże po raz pierwszy po 1992 roku (czyli po wprowadzeniu do użytku służbowego „Wytycznych ...”, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 19/92 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.10.1992 r.), ustalenia wynikające z badań osmologicznych była sprawa kradzieży w dniu 26 października 1993 roku, sadzonek krzewów z terenu plantacji nadleśnictwa w Białogardzie (Sąd Rejonowy w Białogardzie, sygn. akt II K 67/94). Jest ona o tyle istotna i godna podkreślenia, że badania osmologiczne w niej wykonane można uznać za pierwsze, którym przypisano pełną wartość dowodową. Sąd Rejonowy ustalając stan faktyczny sprawy uwzględnił wyniki badań osmologicznych. Nie dał wiary oskarżonemu Dariuszowi R., który zaprzeczał swojej obecności na miejscu zdarzenia. Sąd uznał, że zeznania świadków oraz fakt, że istnieje zgodność zapachowa materiału dowodowego z materiałem porównawczym pobranym od oskarżonego, stanowią dostateczną podstawę do wydania wyroku skazującego. Apelację do wyroku wnieśli zarówno prokurator, jak i obrońca oskarżonego. Obrona zarzuciła sądowi błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku. Podniesiono, iż przyjęto winę oskarżonego, mimo braku dostatecznych dowodów. Sąd uznał, że apelacja nie jest zasadna. Stwierdził, że sąd pierwszej instancji ustalając winę Dariusza R. oparł się na prawidłowo zebranym materiale dowodowym (Sąd Wojewódzki w Koszalinie, sygn. akt II K 25/95).

W innej sprawie w dniu 12.12.1993 r. około godziny 3-ciej rano dokonano kradzieży z włamaniem do magazynu hurtowni w Drawsku Pomorskim. Tego samego dnia został zatrzymany Jerzy F. Podczas oględzin miejsca zdarzenia znaleziono i zabezpieczono dwie rękawice z materiału koloru niebieskiego. W celu zebrania materiału dowodowego prowadzący dochodzenie zwrócił się o przeprowadzenie "eksperymentu osmologicznego". Materiał dowodowy stanowił ślad osmologiczny zabezpieczony ze znalezionych rękawic, materiał porównawczy zaś pobrany z dłoni podejrzanego. Badania osmologiczne przeprowadzono w dniach 27.01. i 10.02.94 r. W badaniach wykazano zgodność zapachową materiału dowodowego z materiałem porównawczym pobranym od Jerzego F. Oskarżony przed sądem przyznał się do popełnionego czynu, a zebrane dowody, w tym i wyniki badania osmologicznego, stanowiły uzupełnienie i jednocześnie potwierdzenie wyjaśnień oskarżonego. Jerzy F. skazany został na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat oraz grzywnę, naprawienie szkody i zapłacenie odszkodowania właścicielowi hurtowni (Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim, sygn. akt II K 129/94).

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz

Wybrane przykłady dowodowego wykorzystania

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login