rozmiar czcionki A A A
czytano 5092 razy

Historia najnowsza

2009 r.

 • Z początkiem 2009 r. ukazały się dwa nowe dokumenty (o znaczeniu wręcz strategicznym) wydane przez CLK KGP regulujące omawianą problematykę, a mianowicie:
  • "Standardy pracowni osmologicznej w laboratoriach kryminalistycznych kwp/KSP" (wydanie I - data wydania - 02.01.2009) oraz
  •  "Metodyka Badań osmologicznych" (wydanie I - data wydania - 17.02.2009 r.). (W sprawie ewentualnego pozyskania obu dokumentów należy bezpośrednio kontaktować się z CLK KGP)
 •  Komisja powołana przez dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji dokonała oceny warunków funkcjonowania  pracowni osmologicznych, w tym:
  • W dniu 29 września 2009 roku oceniono pracownię w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji, a dniu 1 października 2009 roku w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. (Przeprowadzona ocena potwierdziła, że pracownie spełniają wymogi szczegółowo określone w „Metodyce prowadzenia badań osmologicznych" i mogą uzyskać wydawany przez dyrektora CLK KGP certyfikat, który im pozwoli wykonywać badania osmologiczne na potrzeby organów procesowych przez kolejne 2 lata) - informacja strona CLK KGP.
  • W dniu 20 października 2009 roku, komisja dokonała oceny warunków funkcjonowania pracowni osmologicznej w Głogowie, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. (Przeprowadzona ocena potwierdziła, że pracownia spełnia wymogi szczegółowo określone w „Metodyce prowadzenia badań osmologicznych". Wynik oceny stanowi podstawę do wydania przez dyrektora CLK KGP certyfikatu, który pozwoli na wykonywanie badań osmologicznych w tej pracowni dla potrzeb organów procesowych, przez kolejne 2 lata.) - informacja strona CLK KGP.

 • W dniu 1 grudnia w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani Marty Walczak -  zatytułowanej: "Warunkowanie instrumentalne psów do wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych". Pani Doktor serdecznie gratuluję !!!

2010 r.

 • 21 lipca na terenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP z siedzibą w Radomiu uruchomiono nową pracownię osmologiczną. W mojej ocenie jest to chyba najlepsza pracownia z dotychczasowych. Gratuluję pomysłodawcom i wykonawcom!

 • Z początkiem września w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP pojawił się  policjant - ekspert z wieloletnim doświadczeniem uzyskanym w jednym z laboratoriów krajowych. Ze swojej strony gratuluję awansu i  bardzo  liczę na powiew świeżości i nowości w problematyce osmologicznej !

2011 r.

 • W dniach 18-19.05.2011 r. odbyły się w Radomiu warsztaty naukowe „Osmologia 2011” zorganizowane przez LK KWP w Radomiu. W warsztatach udział wzięli policyjni eksperci z zakresu badań osmologicznych, przewodnicy psów do badań osmologicznych. Z ramienia LK KSP w warsztatach udział wzięli: podinsp. Mirosław Rogowski – ekspert, mł. asp. Aleksandra Saraceń – kandydat na eksperta, asp. sztab. Sławomir Kaczyński – technik osmologii i moja skromna osoba. W dniu 18.05.2011 r. warsztaty oficjalnie otworzył Naczelnik LK KWP w Radomiu mł. insp. Marian Świderek. Uczestnicy warsztatów zwiedzili nowoczesny budynek Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Radomiu, w tym jedną z najnowocześniejszych w Polsce i spełniającą wszystkie normy pracownie badań osmologicznych. W ramach warsztatów zostały omówione propozycje znowelizowania metodyki prowadzania badan osmologicznych. Istotnymi zmianami, które zostały zaakceptowane są: wprowadzenie wnioskowania z badań na podstawie dwóch cykli badawczych a nie jak dotychczas użycia dwóch psów, dopuszczenie w przypadku niemożności ponownego pobrania materiału porównawczego dzielenia pochłaniaczy bądź użycie tego samego pochłaniacza przez następnego psa, wprowadzenie innych, drobnych zmian w standardach wyposażenia pracowni osmologicznej. W trakcie trwania warsztatów eksperci podzieli się również wynikami swoich badań i wnioskami z nich wypływającymi. Tematy ich wystąpień dotyczyły m. innymi próby określenia czasu utrzymywania się zapachu na przedmiotach ukrytych w ziemi, próby określenia wpływu wielkości pochłaniaczy typu TZMO stanowiących próbkę zapachową podawaną psu do nawęszenia na możliwość identyfikacji, oraz próby określenia możliwości wskazania miejsca zajmowanego przez osobę w samochodzie przy użyciu techniki badawczej MP-MD. Warsztaty „Osmologia 2011” zostały oficjalnie zakończone w dniu 19.05.2011r. rozdaniem dyplomów przyznanych wszystkim ich uczestnikom. 

  Nastpnie p
  rzeszedł w stan spoczynku podinsp. Dariusz Dudek z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Radomiu. Darku! Chciałem Ci podziękować za Twój wkład w rozwój polskiej osmologii. Takich ludzi, jak Ty będzie jej brakować. Mam taką skromną nadzieję, że pozostaniemy w bieżącym kontakcie.
 • Wrzesień 2011. Zobacz opracowanie: "Osmologia" w książce zatytułowanej Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki. ISBN: 979-83-7462-267-7, Praca zbiorowa pod red. G. Kędzierskiej i W. Kędzierskiego, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2011, s. 127-143. Opracowanie recenzowane było przez prof. dr. hab. Józefa Wójcikiewicza.

Tomasz Bednarek

Dodano:1.1.2010 r.

Aktualizowano: 9.9.2011 r.

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz

historia

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login