rozmiar czcionki A A A
czytano 8096 razy

Ślady osmologiczne w kontekście zasady „3xN”

Aby ślady zapachowe zabezpieczone na miejscu zdarzenia stały się podstawą do przeprowadzenia identyfikacji indywidualnej i wydania kategorycznej opinii, powinny cechować się:

q  niezmiennością,

q  nieusuwalnością,

q  niepowtarzalnością.

W kontekście powyższego rozróżnienia należy zadać sobie pytanie, czy zawsze konieczne jest wypełnienie przez ślad warunku niezmienności, nieusuwalności  i niepowtarzalności? Czy niemożliwa jest identyfikacja indywidualna bez spełnienia zasady „3xN”, oraz czy w innych dyscyplinach kryminalistycznych (np. badania dokumentów, badania mechanoskopijne), w których przyjmuje się możliwość identyfikacji indywidualnej zasada ta bezwzględnie zostaje wypełniona?

Warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu i spróbować udzielić sobie odpowiedzi, czy ślady zapachowe poddają się kryteriom „3xN”. Należy na wstępie przyznać, iż zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze podnoszone są na tym polu zastrzeżenia. T. Hanausek np. uważa, że istnieją poważne wątpliwości, czy w odniesieniu do śladów zapachowych można mówić o istnieniu tych cech, tym bardziej, że jak dowodzą badania amerykańskie, zapach człowieka składa się z 401 składników. Według wyników tych badań ani te składniki nie są wartościami stałymi  i niezmiennymi, ani też wartością stałą  i niezmienną nie jest ich konglomerat. Ponadto  takie czynniki, jak stan zdrowia, higiena osobista, używanie kosmetyków, przyjmowanie używek, leków, kontakt z określonymi przedmiotami pracy (np. benzyną), dobór pokarmów (np. czosnek), itp., mogą zdominować woń wydzielaną przez człowieka. Podobnego zdania jest J. Dzierżanowska - podkreślając, że nie zbadano dotąd w jakim stopniu czynniki te wpływają na zapach, który wydziela człowiek. Obok T. Hanauska i J. Dzierżanowskiej również, J. Wójcikiewicz podnosi, że ... nie wykazano jeszcze w drodze naukowej niezmienności i niepowtarzalności zapachu człowieka..... Identyczne wątpliwości można odczytać w tezie wyroku z 29 września 1998 r. Sądu Apelacyjnego w Lublinie – „Do chwili obecnej nie wykazano  w drodze wiarygodnych badań naukowych niezmienności i niepowtarzalności zapachu człowieka”.

Przedstawione powyżej wątpliwości do dziś w znacznej mierze zostały zweryfikowane w wyniku przeprowadzonych prac badawczych oraz drobiazgowej analizy dostępnego piśmiennictwa.  


Zobacz:

Laird W.R.: Urządzenia techniczne do wykrywania ludzi, "Wojskowy Przegląd Zagraniczny", 1967 r.,   s.91-97.

Hanausek T.: Meandry osmologii,  Palestra 1998, Nr 1-2, s.43.

Dzierżanowska J.: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 września 1998 r., Palestra 1999, nr 7-8 s. 195.

Wójcikiewicz J.: Glosa do wyroku SN z 30 stycznia 1998 r.,  Prokuratura i Prawo 1998, Nr 9-10 s. 206.

Wyrok Sądu Apelacyjnego  w Lublinie z 29 września 1998r. II A Ka 142/97, Palestra 1999 r. nr 7-8 s.194.

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz

Pod przeczytanym artykułem można dodawać komentarze. Jednak jeśli komentarz nie będzie dotyczył przeczytanego materiału nie zostanie on dodany przez administratora.

Jeśli chcesz się podzielić swoimi uwagami na temat strony lub napisać do nas w innych sprawach,
skorzystaj z formularza.


Imię:
Treść komentarza:


Przepisz kod z obrazka:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login