rozmiar czcionki A A A
czytano 3740 razy

Zmienność między psami

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach grantu[1] stwierdzono znaczne indywidualne różnice między poszczególnymi psami, jeśli chodzi o procent wskazań poprawnych i fałszywych.

Atestowane psy policyjne osiągały lepsze rezultaty niż psy eksperymentalne (większy procent wskazań poprawnych, mniejszy procent wskazań fałszywych). Na lepszy wynik psów policyjnych częściowo wpłynęła taktyka badań, polegająca na wymianie zapachów „atrakcyjnych", tzn. takich, na których psy częściej się myliły, na inne zapachy („nieatrakcyjne"). W testach z psami eksperymentalnymi nie wycofywano zapachów „atrakcyjnych", lecz starano się zniechęcić psy do wskazywania tych zapachów poprzez nie nagradzanie lub słowną reprymendę. Przy 5-stanowiskowym szeregu zapachowym, licząc każde przejście psa oddzielnie, prawdopodobieństwo przypadkowego trafienia na właściwy zapach wynosi 20%. Otrzymane wyniki wskazują, że nawet najgorsze psy wskazują prawidłowo znacznie częściej, tzn. ich wskazania nie są przypadkowe.

Czynnikami wpływającymi na poziom poprawnych i błędnych wskazań u poszczególnych psów może być indywidualna zmienność jeśli chodzi o: czułość węchu, pojętność w tresurze, wytrwałość i motywację w pracy węchowej, aktualną dyspozycję psychofizyczną oraz wrażliwość na czynniki zakłócające. Indywidualna zmienność wyników uzyskiwanych przez poszczególne psy może mieć znaczenie we wnioskowaniu końcowym w przebiegu identyfikacji osmologicznej. W praktyce zdarza się, że spośród wszystkich psów, którymi dysponuje dana pracownia, w konkretnym dniu pomyślnie przeszły próby kontrolne jedynie te psy, które znane są z tego, że zwykłe częściej niż inne psy wskazywały fałszywie. Z formalnego punktu widzenia obowiązujące zasady metodyki zostają wtedy spełnione, ale ekspert może mieć wątpliwości, czy „ufać" takim psom, czy lepiej przeprowadzić dodatkowe badania z psami znanymi z tego, że stosunkowo rzadko wskazują fałszywie. Ponadto, indywidualna zmienność może być podstawą selekcji genetycznej psów w kierunku doskonalenia ich wartości użytkowej.


[1] Jezierski T., Bednarek T., Górecka A., Gebler E., Stawicka A.: Etologiczna analiza błędów popełnianych podczas identyfikacji osób na podstawie próbek zapachowych przez policyjne psy specjalne - Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu TOO A 02618, Komitet Badań Naukowych Biuro Spraw Obronnych, Jastrzębiec styczeń 2003.

 

Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji OSMOLOGIA.WORTALE.NET.


Dodaj swój komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net | mapa witryny | login